Kap. 7 Begreber og referencerammer i ergoterapi

Bendixen, Hans Jørgen, Anette J. Madsen og Jytte Tjørnov (2007) Kap. 7 Begreber og referencerammer i ergoterapi I: Borg, Tove, Ulla Runge, Jytte Tjørnov, Åse Brandt og Anette J. Madsen (2007) Basisbog i ergoterapi – Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. København, Munksgaard 2. udgave.