Kap. 20. Initiativer til udvikling af ergoterapifaget og den ergoterapeutiske praksis

Bendixen, Hans Jørgen, Tove Borg, Susanne Fortmeier og Anette J. Madsen (2007) Kap. 20. Initiativer til udvikling af ergoterapifaget og den ergoterapeutiske praksis. I: Borg, Tove, Ulla Runge, Jytte Tjørnov, Åse Brandt og Anette J. Madsen (2007) Basisbog i ergoterapi-aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. København, Munksgaard 2. udgave.